OfficeBox je više od ureda administracije sigurne usluge

Uzeli smo koncept virtualnog ureda i specializirali se u administiranju vaše pošte. Na taj način dobili smo pouzdanu, sigurnu i ozbiljnu uslugu za vaše poslovanje. OfficeBox je inovativana i jedinstvena usluga u Hrvatskog koja će vam omogućiti da se bavite vašim busnissom dok se mi brinemo o vašoj administraciji. 

OfficeBox usluge uključuje:

  • Adresu sjedišta društva
  • Primanje pismena i upis osobe za primanje očitovanje volje i pismena u sudski registar

OfficeBox djeluje na području cijele Hrvatske zahvaljujući naša dva ureda koju su locirani u samim centrima grada Zagraba i Rijeke. U našim uredima u Rijeci i Zagrebu možete iznajmiti  salu za sastanke. LetterBox je nadogradnja virtualnih ureda koji su danas u poslovnom svijetu postala praksa i  potreba. Umjesto da plačate najam, plaće i režije – s imenovanjem LetterBox-a možete sve to imati za manji trošak. 

Prednosti imenovanja OfficeBox su brojna te smo sigurni da možemo pojednostaviti i urediti jednu administrativnu nišu koja je temelj urednog poslovanja. Svu Vašu poštu ćemo uredno zaprimati i svaki dan te ju prosljeđivati na vaše kontate (upravi, direktoru, računovodstvenom servisu ili odvjetniku) po vašoj uputi.

Vođenje poslovanja dinamično, pa smo tu za vas kako bi prilagodimo našu uslugu vašim potrebama.

Mi smo uz Vas!

Mi smo uz Vas!

Mi smo uz Vas!

Mi smo uz Vas!

Mi smo uz Vas!

OfficeBox – cjenik

Startup

Za primanje 10 posiljaka (obične i preporučene)

200€

Grow

Za primanje 30 pošiljaka (obične i preporučene)

300 €

Big Sky

Za primanje 100 pošiljaka (obične i preporučene)

600€

Unlimited

Neograničen broj primljenih pošiljaka

1.080 €