LetterBox usluga

je jednostavna online bez čekanja pouzdana

ContractBox

ContractBox – osoba za primanje pismena po čl. 133.b st. 1. ZPP-a glasi:

Ako se tuženik prije podnošenja tužbe sudu u pisanom sporazumu sklopljenom s tužiteljem suglasio da mu se dostava u sporovima na koje se sporazum odnosi obavlja na određenoj adresi u RH ili preko određene osobe u RH, tužba i druga pismena u postupku tuženiku će se, na prijedlog tužitelja, dostavljati na toj adresi ili toj osobi. Smatrat će se da je dostava tuženiku obavljena kada je pismeno dostavljeno osobi naznačenoj u sporazumu.

ContractBox je usluga koju koriste ugovorne stranke za slučaj mogućeg sudskog spora. Usluga se ugovara u trenutku sklapanja ugovora tako što se u ugovor između stranaka unosi odgovarajuća klauzula.

Imenovanjem omogućuje dostave, i ostvarenje prava stranaka u sporu.

PersonalBox

PersonalBox – osoba primanje dostava po čl. 143.a. st.1. ZPP-a glasi:

Svaka fizička osoba, nezavisno o tome obavlja li ili ne obavlja registriranu djelatnost, ovlaštena je zatražiti od policijske uprave nadležne prema mjestu njena prijavljena prebivališta ili boravišta da u svojoj evidenciji o prebivalištu i boravištu građana zabilježi njezinu izjavu da se dostave za nju u sudskim postupcima obavljaju na određenoj adresi ili određenim osobama na određenoj adresi u RH.

PersonalBox je usluga koju isključivo koriste osobe koje imaju prebavilište/boravište u Hrvatskoj. Zbog određenih razloga ne mogu ili ne žele primati sudska pismena na adresi prebivališta/boravišta. Takvi slučajevi mogu biti slijedeći: teresnki rada u zemlji ili inozemstvu, duže lječenju, školavanje, putovanje i sl..

Nakon provjere zbog neuredne dostave MUP dostavlja sudu podatke o opunomoćniku za primanje dostava – PersonalBox . 

AdminBox

AdminBox – Opunomoćenik za primanje pismena u upravnom postupku

Opunomoćenik za primanje pismena u po čl. 37. st. 1. ZOUP-a glasi:

(1) Kad je stranka ovlastila određenu osobu za primitak pismena (opunomoćenik za primanje pismena), o tome je dužna obavijestiti javnopravno tijelo.

AdminBox je usluga koju koriste predlagatelji u upravnom postupku koji nemaju prebilište ili sjedište u Hrvatskoj. 

Osoba koja nemaju prebvalište u HR, u upravnom postupku mora osigurati primanje pismena u Republici Hrvatskoj putem treće osobe. 

Stranka sa prebivalištem u RH može, ali ne mora imenovati “opunomoćenika za primanje pismena u upravnom postupku” po vlastitom izboru.

SeaBox

SeaBox – Opunomoćenik za primanje pismena u Upisnik brodova

Sve osobe koje nemaju prebivalište u Hrvatskoj, a žele registrirati brodicu u hrvatski Upisnik brodova moraju imenovati opunomoćenika za primanje pismena  – LetterBox Vam nudu uslugu SeaBox koja osim opunomoćenika pruža usluge:

  • Opunomoćenika za primanje pismena
  • Zastupanje stranih vlasnika brodica ili jahti po čl. 190. Pomorskog zakonika
  • Upis predbilježbe, zabilježbe i uknjižbu (promjena vlasništva, upis hipoteke, zabilježba korisnika, brodara, kompanije itd..)
  • Prvi upis / ponovni upis brodice u očevidnik
  • Ispis brodice
  • Upis u listu ‘A’ uloška brodova (pogonski stroj, luka upisa, namjena, itd…)
  • Zahtjev za tehnički pregled brodice
  • Zahtjev za baždarenju
  • Zahtjev za izdavanje dozvole za uporabu frekvencijskog spektra za plovilu

 

Umjesto da skupljate puste papire, dokumente i zahtjeve – kontaktirajte nas. U jednom potezu, jednostavno i online napravite sve izmjene u Upisnik brodova koje Vam trebaju.

Klikni za online aplikaciju

CasaBox

CasaBox – Opunomoćenik za primanje pismena po čl. 140. st. 2 ZZK-a glasi:

Predlagatelj koji se nalazi u inozemstvu, a nema opunomoćenika u RH, dužan je već pri podnošenju prijedloga imenovati opunomoćenika za primanje pismena u RH i naznačiti njegovu adresu. Ako prijedlog ne sadržava podatak o opunomoćeniku, sud će ga odbaciti.

CasaBox je usluga koju koristi predlagatelj ne rezidenti radi upisa u Zemljišne knjige, a nemaju prebivalište ili sjedište u Hrvatskoj. 

Uz jednostavno i brzo imenovanje, LetterBox prima sva pismena vezana za upis i upisano stanje nekretnine u Zemljišnim knjigama.

Naši korisnici su ne rezidenti koji imaju vlasništvo nekretnine u Hrvatskoj.  

Izvadak iz zemljinih knjiga šaljemo preko emaila. Ispuni online zahtjev – cijena 250,00 HRK.

OfficeBox

OfficeBox – Opunomoćenik za primanje očitovanja volje i pismena po čl. 396. st.1. t.7. ZTD-a glasi:

U sudski registar upisuju se: 

  1. ako je za primanje očitovanja volje i pismena u ime društva s navođenjem adrese u Republici Hrvatskoj ovlaštena neka osoba, upisuje se i taj podatak; za treće spomenuta je osoba za to ovlaštena sve dok ju se ne izbriše iz sudskog registra i objavi upis brisanja, osim ako je trećemu bilo poznato da ta osoba više nema ovlast o kojoj je ovdje riječ,

OfficeBox je usko specijalizirao usluga opunomoćenika za primanje očitovanje volje i pismena trgovačkim društvima čija uprava fizički ne sijedi na adresi sjedišta društva. Imenovanjem opunomoćenika se upisuje u sudski registar te sve institucije u RH i poslovni partneri dostavu provode na navedenu adresu. Na ovaj način osiguravate sigurnu dostavu svih važnih komunikacija za vaše poslovanje. OfficeBox uključuje i usluge ekomunikacije za društvo preko opunomoćenika za primanje pismena. 

OfficeBox djeluje na području cijele Hrvatske zahvaljujući naša dva ureda koju su locirani u samim centrima grada Zagraba i Rijeke. 

Naše usluge

Povećali smo raspon naših usluga, te produbili spektar svake usluge. To smo postigli prilagođavajući svaku uslugu individualnim potrebama naših klijenata.