Misija, vizija i ciljevi

Omogućujemo nerezidentima jednaka prava kao i hrvatskim rezidentima.

LetterBox – Društvo za primanje pismena omogućava urednu dostavu pismena za sve fizičke i/ili pravne osobe koje nemaju prebivalište/sjedište u Hrvatskoj. Pismena su preporučene pošiljke koje u posebnim omotnicama šalju sudovi, državna tijela i osobe s javnim ovlastima. LetterBox omogućava nerezidentima da primaju pismena u Hrvatskoj. To činimo nudeći fizičkoj osobi ili tvrtki lokalnu adresu u skladu s hrvatskim zakonima. Kao rezultat toga, nerezidentu omogućavamo vlasništvo brodice i jahte, nekretnine, trgovačkog društva te poslovanje, vođenje parnice, upravnog postupka ili spora. Nerezidentima omogućavamo ostvarivanje svih prava kao da su hrvatski građani.

Naš je cilj pružiti sigurnu i pouzdanu uslugu za primanje pismena u Hrvatskoj. Važno je da sve fizičke i pravne osobe uredno primaju pismena kako bi ostvarili pripadajuća prava.

Trajno unaprjeđujemo svoje usluge u online aplikaciji, administrativnoj podršci i elektroničkom primanju pismena. LetterBox djeluje na području cijele Hrvatske zahvaljujući našim dvama uredima koji su locirani u samim centrima grada Zagraba i Rijeke.

Naše vrijednosti

Za sve fizičke i pravne osobe važno je redovito primati pravne dokumente kako bi mogli ostvariti puna prava.

Naša je vrijednost prisutnost na tržištu od 2013. Klijenti su naši dugogodišnji suradnici i partneri. LetterBox je poslovna ideja koja je nastala zbog potrebe tržišta, a ostvaruje se u cjelokupnom pristupu poslovanju, partnerima i kolegama, 2021. godine proširili smo paletu svojih usluga te produbili spektar svake usluge. To smo postigli istraživanjem postojećih korisnika tako da je svaka usluga prilagođena individualnoj potrebi našeg klijenta. Rebrandingom iz ranijeg naziva Društvo za primanje pismena d.o.o. u – LetterBox – želimo postati moderna, jaka i pristupačna tvrtka.

Prema hrvatskom zakonu nerezidenti su dužni imenovati osobu ili tvrtku s hrvatskom adresom za primanje pismena.
Svoje smo usluge strukturirali na način da budu jasne, jednostavne i pristupačne korisnicima.

  • ContractBox – osoba za primanje pismena u parničnom postupku
  • CasaBox – opunomoćenik za primanje pismena u zemljišnim knjigama
  • PersonalBox – osoba za primanje dostava u parničnom postupku
  • OfficeBox – opunomoćenik za primanje očitovanja volje i pismena u sudskom registru
  • SeaBox – opunomoćenik za primanje pismena u upisnik brodova
  • AdminBox – opunomoćenik za primanje pismena u upravnom postupku
  • AdminTrailBox – opunomoćenik za primanje pismena u upravnom sporu