Skip to main content

U nastavku smo nabrojali sve naknade, pristojbe i poreze koji vlasnici brodica u Hrvatskoj dobivaju godišnje:

  1. Godišnji porez na plovila – Porezno rješenje izdaje Ministarstvo Financija, Porezna uprava. Porez se utvrđuje na temelju dužine barke i KW motora. Uplata se vrši prema Županiji nadležne Kapetanije. 
  2. Pristojba za vez – Pristojbu utvrđuje Županijska lučka uprava prema dužini barke.
  3. Naknada za sigurnost plovidbe i zaštitu od onečišćenja mora – Obračun naknade utvđuje Lučka Kapetanija u korist Državnog proračuna
  4. Naknada za upotrebu pomorskog dobra – Obračun naknade ispostavlja Lučka Kapetanije u korist Županije nadležne Kapetanije.

Uplatnice su pomalo zbunjujuće jer dolaze iz Lučke kapetanije s logom od Ministarstva Mora, a uplate se vrše prema nadležnoj Županiji ili Državnom proračunu. Stoga treba dobro pogledati uplatnicu na dnu. Ako Vam nešto nije jasno uvijek nas možete kontaktirati ili pročitati o našoj usluzi SeaBox.

Pod Kaštelom 4
51 000 Rijeka

T. +385 51 315 240
F. + 385 51 215 010

Mihanovićeva 16
10 000 Zagreb
T. +385 1 455 0443
F. +385 1 457 679